Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa công bố số liệu cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 15-3, cán cân thương mại của cả nước vẫn thặng dư hơn một tỷ USD, trong đó khu vực FDI xuất siêu 1,67 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng giá trị xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 3 đạt 11,66 tỷ USD, tăng 4,4% so với nửa cuối tháng 2-2014. Trong đó, xuất khẩu đạt 5,69 tỷ USD, giảm 3,9%, trong khi nhập khẩu đạt 5,96 tỷ USD, tăng 13,7% so với nửa cuối tháng 2-2014. Như vậy, nửa đầu tháng 3 Việt Nam đã nhập siêu 279 triệu USD, trong đó khu vực FDI nhập siêu 120 triệu USD.

Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15-3-2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 52,94 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt gần 26,98 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 25,96 tỷ USD. Như vậy tính từ đầu năm đến 15-3, chúng ta vẫn xuất siêu hơn một tỷ USD.

Đóng góp vào nhập khẩu từ đầu năm đến nay, dẫn đầu là nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với hơn 3,9 tỷ USD; đứng thứ hai là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tới 3,3 tỷ USD; đứng thứ 3 là xăng dầu các loại nhập tới hơn 1,69 tỷ USD.

Còn xuất khẩu dẫn đầu là điện thoại các loại và linh kiện tới 4,4 tỷ USD; thứ hai là hàng dệt, may hơn 3,6 tỷ USD; đứng thứ ba là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 1,77 tỷ USD...

Nguồn: Nhân dân