Báo cáo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong cả năm 2014 có 23 nhóm hàng đạt giá trị xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó có tới 15 nhóm hàng có giá trị trên 2 tỷ USD.

Nhóm hàng đạt giá trị xuất khẩu lớn nhất là điện thoại các loại và linh kiện. Xuất khẩu của nhóm hàng này trong năm 2014 đạt 23,61 tỷ USD, tăng 11,1% so so với năm 2013, chiếm đến 15,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Hàng dệt may đứng thứ hai với tổng giá trị xuất khẩu 12 tháng đạt 20,95 tỷ USD, tăng 16,8% so với năm trước. Giá trị xuất khẩu của nhóm hàng này chiếm 13,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ ba. Xuất khẩu nhóm hàng này tăng 7,9% so với năm 2013, đạt giá trị 11,44 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Giày dép các loại đứng thứ tư về kim ngạch xuất khẩu trong năm 2014 với giá trị đạt 10,34 tỷ USD, tăng 23,1% so với năm trước.

Một số mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 7 tỷ USD, gồm hàng thủy sản đạt 7,84 tỷ USD (tăng 17,1% so với năm trước), máy móc thiết bị phụ tùng đạt 7,31 tỷ USD (tăng 21,4%), dầu thô đạt 7,23 tỷ USD (bằng năm trước).

Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu đáng kể khác là gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,23 tỷ USD, phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 5,63 tỷ USD, cà phê đạt 3,56 tỷ USD, tăng từ 11-31% so với năm trước.

Tổng giá trị xuất khẩu của 23 nhóm hàng tỷ USD này đạt 128,9 tỷ USD, chiếm tới 85,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước năm 2014.

Theo báo cáo này, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2014 đạt 150,19 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 148,04 tỷ USD, tăng 12,1%. Cán cân thương mại đạt mức thặng dư 2,14 tỷ USD.

Nguồn: Người đồng hành