Theo số liệu thống kê, trong năm 2014 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Hy Lạp đạt trị giá 185,38 triệu USD, giảm 0,46% so với năm 2013.

Việt Nam xuất khẩu sang Hy Lạp các mặt hàng: Điện thoại các loại và linh kiện; giày dép các loại; cà phê; hàng thủy sản; gỗ và sản phẩm gỗ; phương tiện vận tải và phụ tùng; hàng dệt may; sản phẩm từ sắt thép và hạt điều..Trong đó, đạt trị giá xuất khẩu lớn nhất là điện thoại các loại và linh kiện, trị giá 73,93 triệu USD, giảm 20,31% so với năm trước, chiếm 40% tổng trị giá xuất khẩu.

Mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường Hy Lạp đạt mức tăng trưởng khá cao, tăng 40,21%, trị giá 26,12 triệu USD- là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn thứ hai sau điện thoại các loại và linh kiện.

Nhìn chung trong năm 2014, ngoài mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện có mức sụt giảm, thì các mặt hàng còn lại đều có mức tăng trưởng. Xuất khẩu nhóm ngành hàng phương tiện vận tải và phụ tùng tăng mạnh nhất, tăng 100,8%, ngoài ra xuất khẩu hạt điều cũng tăng mạnh, tăng 62,4% so với năm trước.

Số liệu của Tổng cục hải quan về xuất khẩu sang Hy Lạp năm 2014

Mặt hàng XK
 Năm 2013
  Năm 2014

Tăng giảm so với năm trước (%)

 
 Lượng (tấn)
 Trị giá (USD)
 Lượng (tấn)
 Trị giá (USD)
 Lượng

Trị giá 

Tổng
 
 186.242.216
 
 185.381.960
 
-0,46

Điện thoại các loại và linh kiện

 
92.774.753
 
 73.935.008
 
-20,31
Giày dép các loại
 
18.632.325
 
 26.124.793
 
+40,21
Hàng thủy sản
 
12.198.250
 
 13.302.534
 
+9,05
Cà phê
 4.856
9.626.650
 5.968
12.494.436
+22,9
+29,79
Hàng dệt may
 
8.156.249
 
6.550.329
 
-19,69
Hạt điều
411
2.789.156
 668
4.529.558
+62,53
+62,4
Sản phẩm từ sắt thép
 
2.629.993
 
3.307.701
 
+25,77

Phương tiện vận tải và phụ tùng

 
1.625.225
 
3.263.443
 
+100,8
Gỗ và sản phẩm gỗ
 
2.444.643
 
3.236.291
 
+32,38
 
T.Nga

Nguồn: Vinanet