Trong các năm qua, việc điều hành, phân giao hạn ngạch thuế quan (HNTQ) đối với mặt hàng đường, muối, lá thuốc lá, trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua - bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua - bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (nay được thay thế bằng Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013) và theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.

Trên cơ sở trao đổi thống nhất từ đầu năm 2014 với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, ngày 18/2/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành HNTQ nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014. Theo đó, lượng HNTQ đường công bố năm 2014 là 77.200 tấn. Đối tượng phân giao là thương nhận trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và nhà máy đường sử dụng đường thô để tinh luyện. Thời điểm phân giao HNTQ nhập khẩu đường thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ quy định trên, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã thống nhất triển khai phân giao HNTQ đường năm 2014 vào thời điểm tháng 9/2014, sau khi kết thúc vụ sản xuất đường 2013-2014 để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ đường trong nước. Lượng HNTQ phân giao cho các đối tượng trong tổng lượng 77.200 tấn được thực hiện như sau: 40.000 tấn đường thô cho các nhà máy đường để tinh luyện, 37.200 tấn đường cho các doanh nghiệp sử dụng đường làm nguyên liệu phục vụ sản xuất chế biến thực phẩm, thuốc y tế.

Nguyên tắc và tiêu chí phân giao đường được thực hiện minh bạch, rõ ràng phù hợp với cam kết khi phân giao HNTQ trong WTO, cụ thể căn cứ theo nhu cầu sử dụng đường; năng lực sản xuất và kết quả thực hiện nhập khẩu năm trước của doanh nghiệp.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu để xây dựng cơ chế điều hành nhập khẩu đường nhằm phù hợp với tình hình thực tế sản xuất trong nước và bảo đảm tuân thủ cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

Nguồn: baocongthuong.com.vn