Năm 2013, XK cá ngừ đóng hộp của Ecuador sang Venezuela - thị trường XK chính, giảm 49,59 triệu USD so với năm 2012. Do nền kinh tế đang gặp khó khăn đã ảnh hưởng tới NK của Venezuela, trong đó cá ngừ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Tổng giá trị XK hàng hóa của Ecuador sang Venezuela giảm tới hơn 53,86% trong năm 2013.

Vào đầu năm 2013, Venezuela đã giảm giá đồng tiền do các mặt hàng thiết yếu trong nước ngày càng thiếu. Năm 2014 dự kiến tình hình vẫn chưa được cải thiện, nền kinh tế của nước này sẽ tiếp tục suy thoái và nước này lại phải phá giá đồng tiền một lần nữa.

Nguồn: Vasep