Giá và thị trường: Theo Hải quan Trung Quốc, trong tháng 1/2014, nước này nhập khẩu 26.888 tấn mực ống các loại, trị giá trên 35 triệu USD, CIF, tăng 14% về khối lượng nhưng giảm 3% về giá trị so với tháng trước và giảm 14% về lượng và 23% về giá trị so với tháng 1/2013.

Nguồn cung cấp chính mực ống cho Trung Quốc trong tháng là Mỹ, chiếm 26% tổng nhập khẩu, tiếp đến Inđônêxia 13%.

Giá nhập khẩu trung bình 1,3 USD/kg CIF, giảm 15% so với tháng 12/2013 (1,53 USD/kg) và giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái (1,45 USD/kg).

Trong tháng 1, Trung Quốc xuất khẩu 27.747 tấn mực ống nguyên con, trị giá trên 136,2 triệu USD, FOB, tăng 22% về khối lượng và 70% về giá trị FOB so với tháng trước và tăng 13% về khối lượng nhưng giảm 9% về giá trị so với tháng 1/2013.

Nhật Bản là thị trường chính nhập khẩu mực ống của Trung Quốc trong tháng, chiếm 16% tổng xuất khẩu, tiếp theo là Mỹ 12%. Giá xuất khẩu trung bình 4,91 USD/kg, giảm 4% so với tháng 12/2013 (5,13 USD/kg) và 20% so với tháng 1/2013 (6,13 USD/kg).

Trung Quốc xuất khẩu 9.172 tấn sản phẩm mực ống chế biến, trị giá 60,2,8 triệu USD, FOB.

Trong tháng 1, Trung Quốc nhập khẩu 35 triệu USD và xuất khẩu 186,6 triệu USD, thặng dư thương mại đạt 151,6 triệu USD.

Nguồn: Vietfish