Trong năm 2014, tổng giá trị kim ngạch XNK qua Cục Hải quan Bắc Ninh đạt 75,337 tỷ USD.

Trong khi đó, theo Tổng cục Hải quan, tổng giá trị kim ngạch XNK cả nước năm 2014 ước đạt khoảng 298 tỷ USD. Như vậy, riêng giá trị kim ngạch qua Cục Hải quan Bắc Ninh (gồm 3 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên) chiếm hơn 25% tổng giá trị kim ngạch XNK cả nước.

Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Thành Tô cho biết: Với kết quả trên, Hải quan Bắc Ninh được xem là đơn vị có kim ngạch XNK lớn thứ 2 (chỉ sau Cục Hải quan TP.HCM) trong tổng số 34 Cục Hải quan địa phương trong cả nước.

Nguyên nhân giúp kim ngạch XNK qua Hải quan Bắc Ninh tăng mạnh trong năm 2014 và những năm gần đây chính là nhờ việc Tập đoàn Samsung mở rộng hoạt động đầu tư ở Bắc Ninh và đặc biệt là Tổ hợp Samsung ở Thái Nguyên.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Nguyên (Cục Hải quan Bắc Ninh) Nguyễn Đăng Chinh cho biết: Tổ hợp Samsung tại KCN Yên Bình (huyện Phổ Yên) có tổng mức đầu tư 6 tỷ USD. Đây là động lực giúp hoạt động XNK ở Thái Nguyên nhảy vọt trong năm 2014.

Năm 2014, tổng giá trị kim ngạch XNK tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên đạt 14,5 tỷ USD, tăng tới 2.100% so với năm 2013 và chiếm gần 20% tổng giá trị kim ngạch XNK của toàn Cục.

Nguồn: baohaiquan.vn