Theo Trung tâm WTO-VCCI, mặt hàng đinh thép của Việt Nam chịu mức thuế chống phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời cao nhất so với các quốc gia còn lại.

Cụ thể, trong quý IV/2014 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) đã ban hành kết luận sơ bộ trong vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đinh thép (steel nails) nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Oman, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong vụ việc này, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia có kết luận phủ định về thiệt hại trong giai đoạn điều tra sơ bộ của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, nên vụ việc điều tra với hàng nhập khẩu từ hai quốc gia này đã được chấm dứt. Đối với các quốc gia còn lại, USDOC tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận sợ bộ về hành vi phá giá.

Cụ thể, đối với điều tra chống trợ cấp, trong quyết định sơ bộ của USDOC công bố ngày 28/10/2014, tất cả các quốc gia còn lại, bao gồm: Hàn Quốc, Malaysia, Oman, Đài Loan đều có biên độ trợ cấp dưới mức tối thiểu (De Minimis) thì đinh thép Việt Nam chịu mức biên độ trợ cấp là 8.35%, riêng đối với Công ty TNHH Sản xuất United Nail được hưởng mức biên độ trợ cấp dưới mức tối thiểu 0.17%. Căn cứ vào kết luận sơ bộ này, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (U.S. Customs and Border Protection) sẽ thực hiện đình chỉ thông quan và ký quỹ với các lô hàng đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam kể từ ngày 03/11/2014.

Đối với điều tra chống bán phá giá, quyết định sơ bộ của USDOC được ban hành ngày 28/12/2014. Theo kết luận sơ bộ này, mức biên bộ phá giá tạm thời áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam là rất cao, đối với các bị đơn bắt buộc là từ mức 93.42 – 103.88% và mức biên độ phá giá toàn quốc là 323.99%. Sở dĩ kết quả sơ bộ có mức biên độ phá giá cao là do USDOC đã sử dụng dữ liệu sẵn có trong quá trình điều tra. Trung tâm WTO nhận định, đây là một kết quả bất lợi cho các doanh nghiệp đã, đang và tiếp tục xuất khẩu đinh thép sang Hoa Kỳ.

Bảng Biên độ phá giá và Biên độ trợ cấp tạm thời:

Quốc gia
Nhà sản xuất/xuất khẩu
Mức biên độ trợ cấp tạm thời
Mức biên độ phá giá tạm thời
Hàn Quốc

Daejin Steel Co., Ltd

0.15%
12.38%

Jinheung Steel Corporation

0.18%
2.13%

Các công ty khác

0%
7.26%
Malaysia

Inmax Sdn. Bhd.

0.01%
2.14%

Region International Co., Ltd

0.02%
2.56%

Tag Fasteners Sdn. Bhd.

0%
39.35%

Các công ty khác

0%
2.20%
Oman

Oman Fasteners, LLC

0.25%
9.07%

Các công ty khác

0%
9.07%
Đài Loan

PT Enterprises

0.03%
0%

Quick Advance Inc.

0%
0%
Việt Nam

Region International Co., Ltd

8.35%
103.88%

United Nail Products Co., Ltd

0.17%
93.42%

Kosteel Vina Limited Company

8.35%
98.65%

Vietnam-Wide Entity

8.35%
323.99%
Nguồn: Báo diễn đàn doanh nghiệp điện tử