Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nhập siêu tháng 1 ước tính 100 triệu USD, bằng 0,97% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Trong tháng 1, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 10,3 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 3,5 tỷ USD, giảm 17,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 6,8 tỷ USD, giảm 8,2%.

Lí giải cho mức giảm này, Tổng cục Thống kê cho rằng:  Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu tháng 1 giảm so với tháng trước do hầu hết kim ngạch các mặt hàng đều giảm, trong đó một số mặt hàng giảm nhiều là: Điện tử máy tính và linh kiện giảm 16,3%; thủy sản giảm 18,4%; dầu thô giảm 21,4%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 21,6%; sắt thép giảm 31,7%; cao su giảm 35,5%; than đá giảm 47%.

So với cùng kỳ năm 2013, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1 năm nay giảm 10,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 13,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (Kể cả dầu thô) giảm 9,2%.

 Một số mặt hàng chủ lực có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước là: Hàng dệt may giảm 1%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 8,9%; điện tử máy tính và linh kiện giảm 20,4%; dầu thô giảm 34,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 6,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 31,8%; cà phê giảm 45,7%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1 ước tính đạt 10,4 tỷ USD, giảm 14,6% so với tháng trước, trong đó khu vực đầu tư nước ngoài đạt 5,8 tỷ USD, giảm 7,9%; khu vực kinh tế trong nước đạt 4,6 tỷ USD, giảm 21,9%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm nhiều là: Phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 62,3%; hóa chất giảm 24,1%; vải giảm 18,7%; xăng dầu giảm 17%; chất dẻo giảm 12,2%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu tháng 1 năm nay giảm 1,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 2,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,5%.

 Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2013 là: Chất dẻo giảm 8,3%; kim loại thường giảm 10,6%; điện tử máy tính và linh kiện giảm 12,2%; sợi dệt giảm 12,8%; sắt thép giảm 17,1%; phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 34,3%; phân bón giảm 45,5%.

Nguồn: Hải quan