Nhu cầu xuất khẩu da cừu của Australia trong tháng 4/2014 tăng 15% so với cùng tháng năm ngoái, lên mức cao kỷ lục 17.758 swt.

Ba thị trường xuất khẩu da cừu lớn nhất của Australia tăng so với cùng kỳ năm ngoái, và chiếm 63% trong tổng xuất khẩu tháng 4/2014. Trung Quốc – thị trường xuất khẩu da cừu lớn nhất của Australia – tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 3.098 tấn swt, chiếm 17% trong tổng xuất khẩu da cừu.

Mặc dù, khối lượng thấp nhất kể từ đầu năm và Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất về lượng, xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 4/2014 chiếm 17% trong tổng xuất khẩu da cừu của Australia và tăng 2% so với cùng tháng năm ngoái, lên 3.097 tấn swt.

Với một khối lượng lớn đến Bahrain và UAE, đạt 1.167 tấn swt và 1.476 tấn swt, theo thứ tự lần lượt, xuất khẩu sang Trung Đông chiếm 28% trong tổng xuất khẩu da cừu của Australia. Xuất khẩu sang Trung Đông đạt mức cao hàng tháng cao nhất kể từ đầu năm, đạt 5.056 tấn swt, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được hậu thuẫn bởi nhu cầu tăng mạnh từ Anh, xuất khẩu sang EU tiếp tục xu hướng tăng cao trong tháng 4/2014, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái, hoặc 453 tấn swt, đạt 1.173 tấn swt – tháng xuất khẩu cao thứ hai.

Đối với thị trường nhỏ hơn, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lớn nhất trong tháng 4 là Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, tăng 110%, 115% và hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lên 488 tấn swt, 386 tấn swt, và 689 tấn swt theo thứ tự lần lượt. Tương tự, Nhật Bản đã trở lại trong năm nay, như là một thị trường xuất khẩu quan trọng, với xuất khẩu tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 810 tấn swt – thị trường xuất khẩu da cừu lớn thứ hai của Australia tại châu Á sau Trung Quốc.

Nguồn: Lefaso