Tháng 1 năm 2014 kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 2,32 tỷ USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,17 tỷ USD, giảm 17,9%.

Kết quả cụ thể một số mặt hàng chủ yếu như sau: 

Gạo: Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 1 năm 2014 ước đạt 517 ngàn tấn với trị giá 243 triệu USD, tăng 16,4% về lượng và 19,5% về giá trị so tháng 1 năm 2013. Giá gạo tiếp tục có xu hướng giảm so với đầu năm 2013. Giá XK bình quân năm 2013 đạt 435 USD/tấn giảm 5% so với năm 2012. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt

Nam với 31,17% thị phần. Khối lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này trong năm 2013 đạt trên 2,15 triệu tấn với giá trị đạt 901 triệu USD, tăng 3,2% về lượng và 0,38% về giá trị. Trong khi đó nhiều thị trường lớn khác lại sụt giảm cả về lượng và giá trị như Malaysia giảm 39,06% về lượng và 42,59% về giá trị; Philippin giảm 54,64% về lượng và 52,57% về giá trị,... 

Cà phê: Tháng 1 năm 2014 xuất khẩu cà phê ước đạt 165 ngàn tấn, với giá trị đạt 323 triệu USD, giảm 24,7% về lượng và 29% về giá trị so cùng kỳ năm 2013. Giá cà phê xuất khẩu bình quân năm 2013 đạt 2.094 USD/tấn, giảm 1% so với năm 2012. Năm 2013, hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam là Đức (chiếm 9,93% thị phần) và Hoa Kỳ (8,22%) đều tăng trưởng khá cả về lượng và giá trị. Đáng chú ý nhất là thị trường Nga tăng trưởng đột biến với mức tăng gấp 2,83 lần về lượng và 3,29 lần về giá trị so với năm

2012. 

Cao su: Ước xuất khẩu cao su tháng 1 năm 2014 đạt 90 ngàn tấn, giá trị đạt 199 triệu USD, giảm 17,5% về lượng và 32,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Giá XK trung bình năm 2013 đạt 2.317 USD/tấn, giảm 17% so với năm 2012. Khối lượng cao su xuất khẩu tăng tại một số thị trường lớn Trung Quốc (2,98%), Malaysia (11,56%) và Ấn Độ (20,53%). 

Chè: Xuất khẩu chè tháng 1 năm 2014 ước đạt 10 ngàn tấn, với giá trị đạt 17 triệu USD, giảm 15,9% về lượng và 11,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Giá bình quân năm 2013 đạt 1.626 USD/tấn, tăng 6% so với mức giá xuất khẩu của năm 2012 là 1.526 USD/tấn. Năm 2013, hai thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam là Pakistan chiếm 19,95% thị

phần và Đài Loan chiếm 13,42%. 

Hạt điều: Ước tháng 1 năm 2014, xuất khẩu hạt điều đạt 19 ngàn tấn với kim ngạch 116 triệu USD, giảm 3,2% về lượng và 1,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Giá hạt điều XK bình quân năm 2013 đạt 6.252 USD/tấn giảm 5,82% so với năm 2012. Các thị trường tiêu thụ hạt điều lớn của Việt Nam năm 2013 vẫn là Hoa Kỳ (chiếm 32% thị phần), Trung Quốc

(18,15%), Hà Lan (9,69%).

Tiêu: Ước tháng 1 năm 2014 xuất khẩu tiêu đạt 9 ngàn tấn, giá trị đạt 63 triệu USD giảm 21,4% về lượng và 20,3% về giá trị so cùng kỳ năm 2013. Giá tiêu XK bình quân năm 2013 đạt 6.685 USD/tấn, giảm 2% so với năm 2012. Các thị trường nhập khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam năm 2013 là Hoa Kỳ (chiếm 20,34% thị phần), Đức (8,95%) và Singapore

(7,08%). 

Sắn và các sản phẩm từ sắn: Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 1 năm 2014 ước đạt 314 ngàn tấn, giá trị đạt 131 triệu USD, giảm 44,1% về lượng và 28% về giá trị so cùng kỳ năm 2013.

Nguồn: Thị trường nước ngoài