VINANET- Theo số liệu thống kê, khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn cả nước trong tháng 5/2013 đạt 251.700 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 83.198.677 USD, đưa khối lượng xuất khẩu mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm 2013 đạt 1.940.122 tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 606.316.482 USD, giảm 18,4% về lượng và giảm 13,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Trong 5 tháng đầu năm 2013, ngoại trừ thị trường Trung Quốc và Nhật Bản, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam tại hầu hết các thị trường khác vẫn tăng đáng kể, cụ thể thị trường Hàn Quốc tăng 68,3% về lượng và 75,6% về giá trị; Philippines tăng 81,8% về lượng và tăng 49% về giá trị; Malaysia tăng 17,5% về lượng và tăng 31% về trị giá; từ thị trường Đài Loan tuy giảm nhẹ 0,1% về lượng nhưng vẫn tăng 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2013, tổng diện tích gieo trồng các cây hoa màu trên cả nước đạt 1.095 ngàn ha, tăng 10,5%, trong đó diện tích trồng sắn đạt 288 ngàn ha, tăng 7,5% so cùng kỳ năm trước.

Số liệu xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2013

 Nước
 ĐVT
Tháng 5/2013
5Tháng/2013
 
 
Lượng
Trị giá (USD)
Lượng
Trị giá (USD)
Tổng
Tấn
251.700
83.198.677
1.940.122
606.316.482
Trung Quốc
Tấn
183.708
60.782.514
1.655.393
512.556.450
Hàn Quốc
Tấn
50.153
13.948.163
161.356
43.314.557
Philippin
Tấn
3.157
1.416.286
45.889
15.438.478
Đài Loan
Tấn
4.133
1.925.860
32.902
14.526.948
Malaysia
Tấn
4.216
2.008.062
15.429
7.088.995
Nhật Bản
Tấn
308
149.148
1.497
674.522