Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT): Ước tính khối lượng XK cao su tháng 4 đạt 38 nghìn tấn với giá trị 74 triệu USD, với ước tính này 4 tháng đầu năm 2014 XK cao su đạt 189 nghìn tấn với giá trị đạt 378 triệu USD, giảm 17,9% về khối lượng và giảm 38,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Giá cao su XK bình quân 3 tháng đầu năm 2014 đạt 2.010 USD/tấn, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm 2013. Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013.

Cụ thể: Trung Quốc giảm 37,5% về khối lượng và giảm 53,96% về giá trị; Malaysia giảm 29,23% về khối lượng và giảm 49,6% về giá trị. Thị trường Hà Lan có tốc độ tăng nhanh nhất, gấp hơn 6 lần so với 3 tháng đầu năm 2013.

Bộ NN&PTNT cũng cho biết: Ước khối lượng NK cao su trong tháng 4 đạt 23 nghìn tấn với giá trị đạt 50 triệu USD, đưa khối lượng NK mặt hàng này trong 4 tháng đầu năm đạt 99 nghìn tấn, giá trị NK đạt 206 triệu USD, tăng nhẹ 0,1% về lượng nhưng giảm 12,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Thị trường NK cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 19,4%), Nhật Bản (18,1%) và Campuchia (10,5%).

Nguồn: Báo Hải quan