Chính phủ Indonesia, thông qua Bộ Nghề cá và Hàng hải Indonesia (MMAF) cho biết sẽ tiếp tục tăng XK thủy sản và thúc đẩy khai thác thủy sản thương mại để phát triển ngành thủy sản nước này.

Năm 2014, Bộ đặt mục tiêu đạt sản lượng 20,95 triệu tấn thủy sản với giá trị XK ước tính 5,65 tỷ USD so với 4,9 tỷ USD năm 2013. Trong đó, thủy sản khai thác chiếm 6,08 triệu tấn và thủy sản nuôi là 13,97 triệu tấn, theo Sjarief Widjaja thuộc MMFA.

Ông cho biết để đạt mục tiêu, MMFA đã đưa ra một số những ưu tiên hàng đầu trong các chương trình sản xuất thủy sản cần thực hiện trong năm 2014. Nước này phấn đấu đạt tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người ở mức 38 kg/người/năm, GDP thủy sản tăng 7,25%.

Nguồn: Vasep