XK cá ngừ của Bali trong 10 tháng đầu năm 2013 tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Năm qua mặc dù tăng hơn 15%, nhưng giá giảm, khiến tổng XK cá ngừ của nước này tăng nhẹ.

Từ tháng 1 tới tháng 10/2013, XK của Bali đạt 63,48 triệu USD, tăng so với cùng kỳ năm 2012 (62,76 triệu USD).

Đối với tỉnh Denpasar, trong số 11 loại cá và hải sản XK, cá ngừ đóng góp nhiều nhất vào nguồn thu của tỉnh này. XK cá ngừ của Denpasar sang Nhật Bản chiếm tỷ trọng cao nhất 37,23%, tiếp đến là Mỹ 24,62%, Australia 5,74%, Hồng Kông 4,85% và Malaysia 0,69%.

Singapore, Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha cũng là điểm đến của cá ngừ XK của tỉnh này.

Nguồn:Vasep