(VINANET) – Xuất khẩu cà phê Robusta từ khu vực trồng chính Sumatra của Indonesia tăng 15% lên 8.299,19 tấn trong tháng 1/2014 so với cùng kỳ năm trước.

Cùng kỳ năm ngoái, Indonesia đã xuất khẩu 7.210,93 tấn cà phê robusta và xuất khẩu 22.425,74 tấn cà phê trong tháng 12/2013.

Như vậy nước này tổng cộng đã xuất khẩu 355.771,23 tấn cà phê trong năm 2013, tăng hơn 80% từ mức 197.421,89 tấn cà phê xuất khẩu trong năm 2012.

Xuất khẩu cà phê từ Sumatra năm 2014/2013/2012/:

Tháng
Xuất khẩu (tấn)
% thay đổi (năm/năm)
Tháng 1
8.299,19
 15,1
Tháng 12
 22.425,74
+18
Tháng 11
 51.613,24
+73
Tháng 10
44.262,13
+30
Tháng 9
55.470,47
 +200 
Tháng 8
 32.263,33
+39
Tháng 7
 55.709,32
 +157
Tháng 6
 11.647,94
-21
Tháng 5
22.588,86
 +141
Tháng 4
14.330,22
+42
Tháng 3
14.336,9
+183
Tháng 2
 23.912,15
 +339
Tháng 1
 7.210,93
+14
2013 Tổng:
355.771,23
+80,2
Tháng 12
 19.071,00
 +127
Tháng 11
 29.850,81
 +402
Tháng 10
34.081,40
 +372
Tháng 9
18.488,26
+77
Tháng 8
 23.246,38
+30
Tháng 7
 21.685,01
 +3
Tháng 6
 14.718,70
-18
Tháng 5
 9.355,30
-54
Tháng 4
10.096,72
-57
Tháng 3
 5.069,67
-83
Tháng 2
5.452,23
-69
Tháng 1
 6.306,41
-64
2012 Tổng:
197.421,89
 +0,2
Nguồn: Reuters