Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2 năm 2013 (từ 16 đến 28-2) đạt 9,2 tỷ USD, tăng 74,7% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 2-2013.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 2 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tháng 2-2013 lên 14,39 tỷ USD, giảm 35,1% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu đạt 7,15 tỷ USD, giảm 37,7% và nhập khẩu là 7,24 tỷ USD, giảm 32,3%

Như vậy, trong kỳ 2 tháng 2-2013 cán cân thương mại hàng hóa chuyển sang trạng thái thâm hụt với mức khá cao là 631 triệu USD, tương đương với 14,7% kim ngạch xuất khẩu của kỳ 2 tháng 2-2013

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2-2013 đạt 4,29 tỷ USD, tăng 45,7% (tương ứng tăng 1,35 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 2-2013.

Đóng góp nhiều nhất vào tăng kim ngạch xuất khẩu nửa cuối tháng 2-2013 là các nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 281 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 167 triệu USD, giày dép các loại tăng 110 triệu USD, gạo tăng 92 triệu USD (tương đương tăng 208 nghìn tấn), cà phê tăng 84 triệu USD (tương đương tăng 40 nghìn tấn),…

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu một số nhóm hàng lại giảm như: hàng dệt may giảm 112 triệu USD, dầu thô giảm 37 triệu USD,…

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 2-2013, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 18,69 tỷ USD, tăng 22% so với tháng 2 tháng năm 2012, tương đương tăng 3,37 tỷ USD về số tuyệt đối.

Số liệu thống kê cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 2,64 tỷ USD, tăng 56,1% so với kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng năm 2013 của nhóm các doanh nghiệp này lên 10,96 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 58,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2-2013 đạt 4,92 tỷ USD, tăng mạnh 111% (tương ứng tăng 2,59 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ trước.

Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 2-2013 bao gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 512 triệu USD, nguyên liệu, phụ liệu ngành dệt may da giày tăng 349 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 339 triệu USD, chất dẻo nguyên liệu tăng 168 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện tăng 166 triệu USD, sắt thép các loại tăng 150 triệu USD,…

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 2-2013, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 17,9  tỷ USD, tăng 14,1% so với tháng 2 tháng năm 2012, tương ứng tăng 2,2 tỷ USD về số tuyệt đối .

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 2,92 tỷ USD, tăng 147% so với kỳ 1 tháng 2-2013, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này 2 tháng đầu năm 2013 lên 9,89 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 55,2% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

 

TỔNG QUAN SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN VỀ XNK  HÀNG HOÁ THÁNG 2-2013

Xuất khẩu hàng hoá (XK)
 
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 2/2013 (Triệu USD)
7.146

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 2/2013 so với tháng 1/2013 (%)

-37,7

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 2/2013 so với tháng 2/2012 (%)

-13,5
Tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng/2013 (Triệu USD)
18.687

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu 2 tháng/2013 so với cùng kỳ năm 2012 (%)

22,0
Nhập khẩu hàng hoá (NK)
 
Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 2/2013 (Triệu USD)
7.240

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 2/2013 so với tháng 1/2013 (%)

32,3

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 2/2013 so với tháng 2/2012 (%)

-17,2
Tổng kim ngạch nhập khẩu 2 tháng/2013 (Triệu USD)
17.906

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu 2 tháng/2013 so với cùng kỳ năm 2012 (%)

14,1
Tổng kim ngạch XNK hàng hoá (XK+NK)
 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 2/2013 (Triệu USD)

14.386

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 2/2013 so với tháng 1/2013 (%)

-35,1

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 2/2013 so với tháng 2/2012 (%)

-15,4
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng/2013 (Triệu USD)
36.593

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng/2013 so với cùng kỳ năm 2012 (%)

18,0
Cán cân Thương mại hàng hoá (XK-NK)
 
Cán cân thương mại tháng 2/2013 (Triệu USD)
-94
Cán cân thương mại 2 tháng/2013 (Triệu USD)
782