Kim ngạch nhập khẩu da thuộc của Trung Quốc trong quý I/2013 giảm xuống còn 500 triệu USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhập khẩu từ các nước Italia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Brazil, Thái Lan, Argentina, Pakistan và Việt Nam. Nhập khẩu từ Italia giảm 7,98% xuống còn 100 triệu USD, trong khi đó nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng 6,48% lên 99 triệu USD, nhập khẩu từ Ấn Độ tăng 6,86%, nhập khẩu từ các nước châu Á cũng đạt mức tăng trưởng nhanh.

Về trị giá, tỉnh Quảng Đông đứng hàng đầu về nhập khẩu da thuộc, mặc dù có sự suy giảm nhất định về trị giá nhưng tỉnh này đã chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu da thuộc của Trung Quốc. Cho đến nay Gongdong vẫn là tỉnh lớn nhất đối với sản xuất và phân phối sản xuất mặt hàng da.

Quảng Đông, Thượng Hải, Phúc Kiến, Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Liêu Ninh, Giang Tây, Quảng Tây, Tứ Xuyên là khu vực nhập khẩu da thuộc hàng đầu.

www.lefaso.org.vn