VINANET- Theo số liệu thống kê, trong 2 tháng năm 2013, xuất khẩu chè của cả nước đạt 18.876 tấn, trị giá 28.751.575 USD, giảm 4,1% về lượng nhưng tăng 2,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Pakistan vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu chè của Việt Nam, với lượng nhập 2.970 tấn, trị giá 5.063.597 USD, tăng 4,7% về lượng và tăng 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 17,6% tổng trị giá xuất khẩu. Đài Loan là thị trường lớn thứ 2, với lượng nhập 2.595 tấn, trị giá 3.751.939 USD, tăng 7,8% về lượng và tăng 20,3% về trị giá. Đứng thứ ba là thị trường Nga, giảm 23% về lượng và giảm 20% về trị giá với 1.809 tấn chè, trị giá 2.776.770 USD.
Ngoài ra xuất khẩu chè Việt Nam sang một số thị trường khác trong tháng 2/2013 cũng có mức tăng trưởng khá cao, cụ thể. Xuất khẩu chè sang Hoa Kỳ tăng 106,8% về lượng và tăng 95,7%; xuất sang Đức tăng 20,3% về lượng và tăng 67,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu xuất khẩu chè tháng 2 và 2 tháng năm 2013
Nước
ĐVT
Tháng 2/2013
2Tháng/2013
Tổng
 
6155
8.977.016
18876
28.751.575
Pakistan
Tấn
723
1.378.101
2.970
5.063.597
Đài Loan
Tấn
956
1.174.322
2.595
3.751.939
Nga
Tấn
828
1.205.744
1.809
2.776.770
Hoa Kỳ
Tấn
594
653.918
1.622
1.834.527
Tiểu VQ Arập TN
Tấn
131
256.098
758
1.589.235
Indonêsia
Tấn
388
374.211
1557
1.565.286
Trung Quốc
Tấn
335
473.955
951
1.307.647
Arập xê út
Tấn
95
233.344
454
1.104.850
Ba Lan
Tấn
209
217.056
722
784.806
Đức
Tấn
121
233.524
390
595.377
Ấn Độ
Tấn
158
169.873
204
213.638
Philippin
Tấn
 
 
65
171.476