Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Ethiopia trong 10 tháng cuối cùng của năm tài chính hiện tại đạt 229,4 triệu USD, vượt 4,2 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu trong thời kỳ này là dệt may, da và sản phẩm da, chế biến nông sản, dược phẩm và hóa chất và xuất sang nhiều nước khác nhau.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu da và và sản phẩm da đạt 98,4 triệu USD, dệt may đạt 83,4 triệu USD, chế biến nông sản đạt 41,1 triệu USD và 6,4 triệu USD từ dược phẩm và hóa chất.

Trong năm tài chính 2011/12, kim ngạch xuất khẩu từ ngành công nghiệp chế biến của Ethiopia đạt 255,5 triệu USD, chiếm 55,8% mục tiêu để ra là 471,3 triệu USD, tuy nhiên vẫn tăng 22,8% so với 207,9 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

www.lefaso.org.vn