Tính riêng trong nửa đầu tháng 2, xuất khẩu chỉ đạt gần 3,66 tỷ USD, giảm mạnh (38,3%, tương đương gần 2,27 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 1/2014.

Theo số liệu được Tổng cục Hải quan công bố chiều 19/2, tính đến ngày 15/2 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) cả nước đạt hơn 30,31 tỷ USD, tăng 11% (tăng 2,99 tỷ USD) so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 622 triệu USD.

Tuy nhiên, nửa đầu tháng 2 kim ngạch XNK chỉ đạt hơn 8,52 tỷ USD, sút giảm 17,9% (giảm gần 1,86 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 1/2014.

Xuất khẩu giảm mạnh

Tính đến 15/2, kim ngạch xuất khẩu (XK) của cả nước đạt gần 15,47 tỷ USD, tăng 7,4% (tăng gần 1,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013. Nhưng nếu chỉ tính trong nửa đầu tháng 2, XK đạt gần 3,66 tỷ USD, giảm mạnh (38,3%, tương đương gần 2,27 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 1/2014.

Nguyên nhân chủ yếu do giảm XK các mặt hàng: hàng dệt may giảm 700 triệu USD; điện thoại và linh kiện giảm 223 triệu USD; giầy dép các loại giảm 169 triệu USD; hàng thủy sản giảm 144 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 140 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 111 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 111 triệu USD; dầu thô giảm 110 triệu USD ...

Trị giá XK của khối DN FDI nửa đầu tháng 2 cũng sụt giảm 36% (gần 1,31 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 1/2014, chỉ đạt gần 2,33 tỷ USD, chiếm gần 63,6% tổng trị giá XK của cả nước.

NK tăng khá so với cùng kỳ

Trong khi đó, nhập khẩu (NK) tính đến hết ngày 15/2 đã đạt kim ngạch gần 14,85 tỷ USD, tăng 15% (tăng gần 1,93 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Kim ngạch NK tăng do có sự cộng hưởng của kết quả 15 ngày đầu tháng 2, NK tăng 416 triệu USD so với nửa cuối tháng 1/2014.

NK tăng chủ yếu ở một số mặt hàng: sắt thép các loại tăng 119 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 107 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng găng 79 triệu USD; vải các loại tăng 60 triệu USD....

Trong đó, trị giá NK hàng hóa của DN FDI nửa đầu tháng 2 đạt gần 2,90 tỷ USD, tăng 21,8% (tăng 520 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 1/2014.

Nguồn: Thời báo tài chính online