(Vinanet) Năm 2013 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ucraina đạt 400 triệu USD, tăng 28% so với năm 2012. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Ucraina đạt 253,91 triệu USD, tăng 14,94% so với năm 2012; nhập khẩu của Việt Nam đạt 146 triệu USD, tăng 58%.

Điện thoại các loại và linh kiện đang chiếm vị trí số 1 trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang Ucraina với kim ngạch xuất khẩu đạt 91,93 triệu USD, chiếm hơn 36% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Ucraina, đây là nhóm hàng mới mở rộng xuất khẩu sang thị trường Ucraina từ năm 2013. Đứng sau nhóm hàng điện thoại và linh kiện, có thêm 4 nhóm hàng xuất khẩu sang thị trường này đạt kim ngạch trên 10 triệu USD trong năm 2013, đó là: xuất khẩu thủy sản đạt 41,5 triệu USD, giảm 15,99% so với năm 2012; hạt tiêu đạt 14,12 triệu USD, tăng 7,34%; dệt may đạt 12,12 triệu USD, giảm 42,37%; gạo đạt 10,44 triệu USD, tăng 177%.

Các nhóm hàng xuất khẩu sang Ucraina đạt mức tăng trưởng mạnh trong năm 2013 gồm có: gạo, sắt thép, cao su và hạt điều với mức tăng lần lượt là 177%, 119,84%, 69,45% và 52,6%. Tuy nhiên, xuất khẩu gỗ, dệt may và rau quả sang thị trường này sụt giảm mạnh vơi mức giảm tương ứng 59,66%, 42,37% và 37,21%. 

Thống kê hải quan về xuất khẩu sang Ucraina năm 2013. ĐVT: USD

 
Mặt hàng
 
T12/2013
 
Năm 2013

T12/2013 so với T12/2012(%) 

Năm 2013 so với năm 2012(%)

Tổng kim ngạch
10.519.474
253.909.379
-50,39
+14,94
Điện thoại các loại và linh kiện
1.321.517
91.930.831
*
*
Thủy sản
1.782.026
41.496.519
-56,03
-15,99
Hạt tiêu
76.200
14.123.134
-86,15
+7,34
Dệt may
809.704
12.116.209
-59,22
-42,37
Gạo
94.190
10.444.582
-56,65
+177,04
Hạt điều
880.834
8.937.470
+40,11
+52,60
Giày dép các loại
452.497
6.648.601
-62,34
-4,25
Sản phẩm từ chất dẻo
326.254
4.393.245
+45,81
+8,70
Cao su
423.210
3.165.280
+614,88
+69,45
Sắt thép các loại
403.194
2.744.216
+780,03
+119,84
Chè
166.137
2.225.944
*
*
Rau quả
253.528
1.577.244
+36,19
-37,21
Gỗ và sản phẩm gỗ
34.861
544.137
-68,94
-59,66

Đối với những nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu từ Ucraina trong năm 2013 đa số tăng kim ngạch so với năm trước đó, bao gồm: sản phẩm từ sắt thép (kim ngạch nhập khẩu đạt 53 triệu USD, tăng 33% so với năm 2012); lúa mì (28,7 triệu USD, tăng 27,5 lần); máy móc, thiết bị và phụ tùng (16 triệu USD, tăng 15%); phương tiện vận tải và phụ tùng (7,3 triệu USD, tăng 9%).

Tính đến cuối năm 2013, Ucraina có 12 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 27,3 triệu USD, đứng thứ 60 trong số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam đầu tư 6 dự án sang Ucraina với tổng vốn đăng ký 18,5 triệu USD.

Thủy Chung
Nguồn: Vinanet/Hải quan