Theo số liệu thống kê hàng hoá xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 4-2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt 90,97 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó xuất khẩu đạt 46,51 tỷ USD, tăng 18,9%. Những nhóm hàng xuất khẩu chính gồm:

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa theo tháng từ tháng 1-2013 đến tháng 4-2014.

Gạo: Tính đến hết tháng 4-2014 lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước giảm 5,8% xuống còn 2 triệu tấn và kim ngạch giảm 3,2% xuống còn 940 triệu USD.

Trong 4 tháng năm 2014 xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đạt 919 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 44,6% tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Philipines trong 4 tháng đầu năm cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 380 nghìn tấn. Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang một số thị trường khác cũng tăng cao như sang Ghana đạt 95,5 nghìn tấn, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước...

Cà phê: Đến hết tháng 4-2014, lượng cà phê xuất khẩu đạt gần 812 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 1,62 tỷ USD, tăng 37,6% về lượng và tăng 28,1 % về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Cao su: Tổng lượng xuất khẩu mặt hàng cao su trong 4 tháng đạt gần 189 nghìn tấn, giảm 18% và trị giá đạt gần 377 triệu USD, giảm 38,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Trung Quốc vẫn là đối tác chính nhập khẩu cao su của Việt Nam trong 4 tháng năm 2014 nhưng lượng xuất khẩu sang thị trường này đã giảm mạnh, chỉ đạt 71,7 nghìn tấn, giảm 37,6% so với 4 tháng năm 2013 và chiếm 38% lượng cao su xuất khẩu của cả nước. Tiếp theo là Malaysia 29,8 nghìn tấn, giảm 22,7%; Ấn Độ 11,8 nghìn tấn, tăng 24,7%...

Hàng thuỷ sản:  Tính đến hết tháng 4-2014, xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản cả nước đạt gần 2,28 tỷ USD, tăng mạnh 35% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ là đối tác dẫn đầu nhập khẩu hàng thủy sản từ Việt Nam với kim ngạch trong 4 tháng năm 2014 đạt 540 triệu USD, tăng mạnh 67,5% so với cùng kỳ năm 2013. Tiếp theo là EU với trị giá xuất khẩu đạt 399 triệu USD, tăng 26,7%; sang Nhật Bản đạt 321 triệu USD, tăng 13,1% so với 4 tháng đầu năm 2013.

Dầu thô: Tổng lượng dầu thô xuất khẩu trong 4 tháng năm 2014 đạt 2,63 triệu tấn, giảm 3,1% và kim ngạch đạt 2,29 tỷ USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Dầu thô của Việt Nam trong 4 tháng năm 2014 chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường sau: Nhật Bản đạt hơn 850 nghìn tấn, tăng nhẹ 0,2%; sang Australia 567 nghìn tấn, tăng 6,7%; sang Trung Quốc 489 nghìn tấn, gấp 4 lần; sang Malaysia 284 nghìn tấn, giảm mạnh 35,1% so với cùng kỳ năm trước.

Than đá: Đến hết tháng 4-2014, lượng xuất khẩu than đá của cả nước là 3,4 triệu tấn, giảm 31,2% với trị giá là 251 triệu USD, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Trung Quốc vẫn  là đối tác lớn nhất nhập khẩu than đá của Việt Nam với 2,3 triệu tấn, giảm 43,5% và chiếm tới 69% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước; tiếp theo là Nhật Bản 455 nghìn tấn, tăng 54,8%; Hàn Quốc 400 nghìn tấn, tăng mạnh 70,3%… so với 4 tháng năm 2013.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 4 tháng năm 2014 đạt gần 3 tỷ USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Trung Quốc là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong 4 tháng qua với 603 triệu USD, giảm 16%; tiếp theo là thị trường EU 581 triệu USD, giảm 23,4%; Hoa Kỳ 450 triệu USD, tăng 18,5%; Malaysia 184  USD, giảm 44,1% ... so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện: Tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng đạt 8,08 tỷ USD, tăng 36% (tương ứng tăng 2,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

EU là thị trường lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này từ Việt Nam trong 4 tháng qua với kim ngạch nhập khẩu đạt 2,8 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất xếp thứ hai với trị giá đạt 1,2 tỷ USD, tăng 17,6%. Đặc biệt, trong 4 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu nhóm hàng này sang Hàn Quốc tăng gấp gần 25 lần so với cùng kỳ năm 2013, đạt 498 triệu USD.

Hàng dệt may: Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng năm 2014 lên gần 6 tỷ USD, tăng mạnh 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam với kim ngạch đạt 2,95 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 49% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 4 tháng qua sang EU đạt 830 triệu USD, tăng 24,6%; Nhật Bản đạt 784 triệu USD, tăng 13%; và Hàn Quốc 571 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2013.

Giày dép các loại: Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng năm 2014 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tháng qua, trị giá xuất khẩu hàng giày dép của Việt Nam sang thị trường EU đạt 984 triệu USD, tăng 26,7%; Hoa Kỳ đạt 947 triệu USD, tăng 26,5%; Nhật Bản đạt 171 triệu USD, tăng 43,2%; Trung Quốc đạt 150 triệu USD, tăng 31,4%... so với cùng kỳ năm trước.

Clanke và xi măng: Trong 4 tháng đầu năm 2014, lượng xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 8,4 triệu tấn (clanke đạt 6,2 triệu tấn và xi măng đạt 2,2 triệu tấn)  và dẫn đầu trong số những mặt hàng có thống kê về lượng.

Như vậy, lượng xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng năm 2014 tăng 40,6%; trị giá đạt 355 triệu USD, tăng mạnh 43,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Nguồn: Báo Hải quan