(VINANET) – Kết thúc năm 2014, Việt Nam đã chi 355,2 triệu USD để nhập khẩu nguồn nguyên phụ liệu dược phẩm, tăng 15,18% so với năm 2013.

Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có nền công nghiệp sản xuất dược phẩm phát triển mạnh. Việt Nam nhập khẩu dược phẩm và nguyên phụ liệu cũng chủ yếu từ hai thị trường này.

Dẫn đầu về kim ngạch và cũng chiếm thị phần lớn là thị trường Trung Quốc, chiếm 56,7%, đạt 201,6 triệu USD, tăng 25,71%. Đứng thứ hai là Ấn Độ, đạt 55,9 triệu USD, tăng 10,15%, kế đến là Tây Ban Nha đạt 16,1 triệu USD, tăng 13,37%...

Bên cạnh những thị trường có tốc độ tăng trưởng dương, còn có những thị trường tăng trưởng âm như: Áo, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Thụy Sỹ … và thị trường Thụy Sỹ là giảm mạnh nhất, giảm 37,16%, tương đương với 2,6 triệu USD.

Đáng chú ý, nhập khẩu từ thị trường Italia, tuy kim ngạch chỉ đạt 9,8 triệu USD – đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng về kim ngạch, nhưng lại có tốc độ tăng trưởng mạnh, tăng 49,43%.

Cơ cấu thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm năm 2014 – ĐVT: %

NG.Hương

Nguồn: Vinanet