(VINANET) – Kết thúc năm 2014, Việt Nam đã nhập khẩu 933,1 nghìn tấn khí đốt hóa lỏng, trị giá 781,7 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với năm 2013, tăng lần lượt 33,80% và tăng 21,43%.

Việt Nam nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ các thị trường như Trung Quốc, Arập Xê út và Hàn Quốc, trong đó Trung Quốc là thị trường chiếm thị phần lớn, chiếm 38,9% tổng lượng nhập, đạt 363,3 nghìn tấn, trị giá 317,4 triệu USD, tăng 7,23% về lượng nhưng lại giảm 0,64% về trị giá so với năm 2013.

Đáng chú ý, về cơ cấu thị trường nhập khẩu mặt hàng khí đốt hóa lỏng, thì năm 2014 có thêm một số thị trường mới như Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất,  Ôxtrâylia với lượng nhập lần lượt là 158,1 nghìn tấn và 9,9 nghìn tấn đạt kim ngạch 120,7 triệu USD và 8,7 triệu USD.

Đối với thị trường ARập Xêút, năm 2014, Việt Nam nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ thị trường này với tốc độ giảm, giảm 14,53% về lượng và giảm 23,38% về trị giá, tương đương với  70,1 nghìn tấn và 57,6 triệu USD.

Đặc biệt, tuy lượng khí hóa lỏng nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc chỉ đạt 5,6 nghìn tấn, trị giá 5,9 triệu USD, nhưng tốc độ nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Hàn Quốc lại có tốc độ tăng mạnh vuột trội, tăng 13,46% về lượng và  tăng 22,03% về trị giá so với năm 2013.

Cơ cấu thị trường nhập khẩu khí hóa lỏng năm 2014 – ĐVT: %

(Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ của TCHQ Việt Nam)

NG.Hương
Nguồn: Vinanet