Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) đã cho phép NK thủy sản từ Iran.
 
Một hội thảo đào tạo chuyên gia cho đánh bắt thủy sản theo tiêu chuẩn của Nga và Liên minh Hải quan đã được tổ chức tại Iran. Nga cho phép NK cá từ Iran
 
Ông Sergey Dankvert, người đứng đầu VPSS ghi nhận việc Iran đã thu hoạch các loại rau có thể bán sang thị trường Nga. Ngoài ra, Iran cũng đang tìm kiếm cơ hội XK các sản phẩm sữa và gạo sang thị trường Nga. 
Nguồn: Vasep.com.vna