Ông Dmitry Medvedev Thủ tướng Nga đã ký một sắc lệnh mới với mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp da giày Nga, theo đó kim ngạch xuất khẩu da sống và da bán thành phẩm từ nước này sẽ bị cấm trong thời gian tạm thời 6 tháng.

Theo tuyên bố của Bộ công nghiệp, Nghị định thay đổi danh sách các mặt hàng thiết yếu đối với thị trường nội địa và xuất khẩu, trong đó có thể bị cấm hoặc hạn chế bởi chính phủ trong các trường hợp đặc biệt.

Nghị định số 877 của Liên bang Nga hiện nay bao gồm các hàng hóa như da sống và da bò hoặc ngựa cũng như da khác và da thuộc, xuất khẩu tạm thời được cấm bởi chính phủ nhằm giảm bớt tình trạng khan hiếm da bán thành phẩm thị trường nội địa.

Mục đích của lệnh cấm là giảm bớt sự thiếu hụt da bán thành phẩm thị trường nội địa gây ra bởi khối lượng xuất khẩu ngày càng gia tăng, do giá da Nga thấp, điều này ảnh hưởng xấu đến sự phát triển ngành công nghiệp da giày nội địa và các ngành công nghiệp khác có liên quan.

Theo Bộ công nghiệp, nhu cầu nội địa đối với da bán thành phẩm là 150.000 tấn, trong khi nguồn cung chỉ đạt 70.000 tấn. Hơn 30% da bán thành phẩm từ Nga được xuất khẩu, do giá da thuộc của nước này giảm 20-25% so với mức giá quốc tế, Bộ cho biết.

Sự khan hiếm của da bán thành phẩm ở Nga cũng ảnh hưởng xấu đến nhu cầu của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, đòi hỏi ít nhất 15.000 tấn nguyên liệu chất lượng cao đối với sản xuất đồ da.

Nguồn: Lefaso