Nga tăng XK philê cá tuyết cod sang EU nhờ tăng công suất chế biến trên biển trong những năm gần đây.

Năm 2012, Nga tăng 25% XK philê cá tuyết đông lạnh sang EU với 55.890 tấn trong khi XK cá tuyết philê đông lạnh của Na Uy sang EU giảm 8% đạt 28.896 tấn.

Iceland cũng giảm XK cá tuyết philê đông lạnh sang Châu Âu với khối lượng giảm 12% xuống 59.320 tấn năm 2012. Trong khi Nga tập trung đầu tư cho công nghệ chế biến trên tàu, Iceland chỉ chú trọng sản xuất philê cá đông lạnh và cá tươi trong đất liền.

Năm 2012, Trung Quốc giảm 10% XK philê cá tuyết đông lạnh sang EU từ 137.293 tấn 2011 xuống 122.986 tấn sau khi tăng trưởng trong vài năm trước đó. Điều này có thể do giá cá tuyết năm 2012 vẫn đắt hơn giá cá minh thái Alaska và cá haddock. Bên cạnh đó, hạn ngạch khai thác cá tuyết ở biển Barents tăng 33%. XK mặt hàng này từ Trung Quốc giảm có thể còn do chi phí sản xuất trong nước tăng và phương pháp chế biến thủ công bị cạnh tranh bởi công nghệ hiện đại ở các nhà máy của EU.

Nguồn:Vasep