Thống kê mới nhất của Bộ NN&PTNT cho thấy: Giá trị NK toàn ngành nông, lâm, thủy sản cả năm ước đạt 21,84 tỷ USD, tăng 15,3% so với năm 2013. Trong đó, NK một số mặt hàng chính ước đạt 16,45 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng đầu các mặt hàng có kim ngạch NK gia tăng là ngô. Khối lượng NK mặt hàng này trong cả năm ước đạt gần 4,62 triệu tấn, giá trị NK đạt 1,2 tỷ USD, tăng gấp 2,1 lần về lượng và 78% về giá trị so với năm 2013.

Braxin, Ấn Độ và Arghentina là các thị trường NK chính, chiếm lần lượt 55,3%; 14,8% và 8,4% tổng kim ngạch NK mặt hàng này.

Xếp ngay sau đó là thủy sản với giá trị NK cả năm ước đạt trên 1 tỷ USD, tăng 45,9% so với năm 2013. Hai thị trường NK chính là Ấn Độ (33,5%) và Đài Loan (chiếm 7,2%).

Cũng có kim ngạch NK đáng kể, năm qua giá trị NK gỗ và các sản phẩm gỗ ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 34,0% so với năm trước. Trong đó, NK gỗ từ thị trường Lào chiếm 26,8%, Campuchia chiếm 11,5%, Hoa Kỳ chiếm 11,6%.

Bên cạnh sự gia tăng kể trên, một số mặt hàng khác như cao su, phân bón lại có kim ngạch NK giảm. Cụ thể, so với năm 2013, giá trị NK cao su cả năm 2014 đạt 658 triệu USD, giảm 2,4%; giá trị NK phân bón đạt 1,27 tỷ USD, giảm 25,3%.

Nguồn: Báo Hải quan