(VINANET) - Tháng 4/2014, cả nước đã nhập khẩu 25 triệu USD nguyên liệu thuốc lá, tăng 11,6% so với tháng liền kề trước đó, nâng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này 4 tháng đầu năm lên 93,1 triệu USD, tăng 24,07% so với cùng kỳ năm 2013.

Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá từ 15 thị trường trên thế giới, trong đó Braxin là thị trường cung cấp chính, chiếm 19,2% tổng kim ngạch, đạt 17,9 triệu USD, tăng 9,3%. Kế đến là Nhật Bản với kim ngạch 13,3 triệu USD, tăng 605,43%. Đáng chú ý, nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ tuy chỉ đứng thứ 3 về kim ngạch, nhưng tốc độ nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá từ thị trường này lại tăng mạnh, tăng 739,89% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu nguyên phụ liệu thuốc lá có thêm thị trường Trung Quốc với kim ngạch đạt 10,6 triệu USD, ngược lại thiếu vắng các thị trường Cămpuchia, Hongkong và Tây Ban Nha.

Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá 4 tháng 2014 – ĐVT: USD

 
KNNK 4T/2014
KNNK 4T/2013
% so sánh
Tổng KN
93.109.466
75.044.227
24,07
Braxin
17.937.932
16.411.107
9,30
Nhật Bản
13.395.612
1.898.921
605,43
Hoa Kỳ
11.041.150
1.314.592
739,89
Ấn Độ
6.969.935
11.022.859
-36,77
Philippin
6.343.610
5.981.303
6,06

Indonesia

3.625.765
4.133.107
-12,28
Đức
2.822.240
530.083
432,41
Pháp
2.282.329
2.145.974
6,35
Malaxiia
2.202.797
3.519.017
-37,40
Xingapo
2.139.638
489.419
337,18
Thái Lan
44.688
13.644.801
-99,67

Được biết, ngày ngày 18 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 33/2013/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014.

Theo đó, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và trực tiếp sử dụng thuốc lá làm nguyên liệu sản xuất với lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401 )là 44.100 tấn.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu này phải được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 04 năm 2006.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 năm 01 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.

NG.Hương

Nguồn: Vinanet/www.moit.gov.vn