(VINANET) – Trung Quốc là nước tiêu thụ bông hàng đầu thế giới. Theo số liệu hải quan chính thức được trích dẫn bởi Hiệp hội Bông Trung Quốc, tháng 4/2014 nước này đã nhập khẩu 224.000 tấn bông, giảm mạnh tới 47,9% so với cùng tháng năm ngoái.

Hiệp hội này cũng cho biết, tổng lượng bông nhập khẩu trong bốn tháng đầu năm 2014 đạt 985.000 tấn, giảm 45,2% so với cùng kỳ năm trước.

Sự sụt giảm tiêu thụ bông tại Trung Quốc là do Chính phủ nước này đã hạn chế hỗ trợ cho bông, chỉ hỗ trợ cho khu vực Tân Cương nên diện tích bên ngoài khu vực này bị giảm đáng kể.

Hòa Phạm
Nguồn: Vinanet/Reuters/Vifash