Mặc dù giá trung bình nhập khẩu cá ngừ vây xanh tươi của Nhật Bản trong tháng 3 giảm nhưng nhập khẩu cá ngừ vây xanh tươi của nước này vẫn tăng.

Trong tháng 3/2014, giá trung bình cá ngừ vây xanh tươi nhập khẩu vào Nhật Bản đạt 1.488 yên/kg, giảm 17% so với tháng trước và 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 3 tháng đầu năm, giá trung bình là 1.570 yên/kg, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nước
Giá trung bình (yên/kg)

Tăng giảm  (%)

T3/2014
T2/2014
T3/2013

So với T2/2014

So với T3/2013

Tây Ban Nha

3.210
3.379
3.271
-5%
-2%
Italia
-
-
3.245
-
-
Malta
-
-
-
-
-
Hy Lạp
2.390
2.696
2.920
-11%
-18%

Thổ Nhĩ Kỳ

-
-
-
-
-
Mỹ
2.588
2.613
5.718
-1%
-55%
Mêhicô
1.590
1.696
1.605
-6%
-1%
Tunisy
-
-
-
-5%
-2%
Ôxtrâylia
-
1.063
.
-
-

Khối lượng nhập khẩu cá ngừ vây xanh tươi của Nhật trong tháng 3 đạt 728 tấn, trị giá 1.083 triệu yên, tăng 103% về lượng và 69% về giá trị so với tháng trước và tăng 39% về lượng và 20% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.  

Trong 3 tháng đầu năm, nhập khẩu đạt 1.431 tấn trị giá 2.246 triệu yên, tăng 5% về lượng nhưng giảm 3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Mêhicô là nhà cung cấp cá ngừ vây xanh chính cho Nhật Bản với 698 tấn, trị giá 1.165 triệu yên, tiếp theo là Hàn Quốc 386 tấn, trị giá 341 triệu yên.

Inđônêxia là nhà cung cấp cá ngừ vây anh miền Nam của Nhật bản với  146 tấn, trị giá 149 triệu yên.

Nguồn: Vietfish