(VINANET)- Trong thời gian đầu, kể từ tháng 4/2013, nhập khẩu cao su tự nhiên của Ấn Độ đã giảm. Trong tháng 1/2014, nhập khẩu cao su của nước này giảm 20%, xuống còn 19.696 tấn so với cùng tháng năm ngoái. Nhưng tổng nhập khẩu 10 tháng kết thúc tháng 1/2014 đạt mức cao nhất mọi thời đại và nhích gần tới mức cao lịch sử 300.000 tấn.

Những người trồng cao su đã lên tiếng chống lại số lượng nhập khẩu cao trong năm nay, mà theo họ đã tăng hơn nhiều so với sự sụt giảm trong sản xuất. Họ yêu cầu nâng thuế nhập khẩu và tạm thời cấm nhập khẩu. Chính phủ đã nâng thuế từ 20 rupee/kg, lên 30 rupee/kg, tuy nhiên, họ đã thất bại trong việc hạn chế nhập khẩu.

Ngành công nghiệp cho biết, họ phải nhập khẩu nhiều do thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng trên thị trường. Nhiều hàng hóa nhập khẩu, họ đã ký hợp đồng vào đầu năm. Ngay cả bây giờ họ cho biết, sản lượng thấp hơn so với năm trước.

Trong 10 tháng kết thúc tháng 1/2014, nhập khẩu cao su tự nhiên đạt 279.627 tấn, tăng 41%. Nhập khẩu cao su tự nhiên năm 2012/13 đạt 217.364 tấn. Sản lượng cao su tự nhiên tiếp tục giảm, mặc dù tiêu thụ được cải thiện.

Tiêu thụ tăng dần kể từ tháng 12/2013. Trong tháng 1/2014, tiêu thụ tăng 8%, lên 82.000 tấn. Đồng thời, sản lượng giảm 8%, xuống còn 93.000 tấn. Dự trữ cao su tự nhiên tính đến cuối tháng 1/2014 giảm 8%, xuống còn 272.000 tấn.

Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet/Reuters