Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm về Việt Nam trong năm 2014 đạt 599,61 triệu USD, tăng 17,15% so với năm 2013.

Bỉ là thị trường dẫn đầu cung cấp mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm cho Việt Nam trong năm 2014, trị giá 71,81 triệu USD, giảm 33,01% so với năm trước, chiếm 12,2% tổng trị giá xuất khẩu.

Trung quốc là thị trường lớn thứ hai cung cấp mặt hàng đá quý, kim loại quý cho Việt Nam, trị giá 61,07 triệu USD, tăng 39,2% so với năm trước.

Nhập khẩu đá quý và kim loại quý từ thị trường Hoa Kỳ, trị giá 58,42 triệu USD- là thị trường lớn thứ ba cung cấp mặt hàng đá quý, kim loại quý cho Việt Nam.

Trong năm 2014, nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng mạnh từ một số thị trường: Canađa tăng 22,77%; từ Thái Lan 55,31%; nhập khẩu mặt hàng đá quý, kim loại quý từ Ấn Độ tăng mạnh nhất, tăng 187,52% so với năm trước.

Nhập khẩu từ một số thị trường giảm: từ Nhật Bản giảm 8,2%; từ Pháp giảm 17,79%; từ Thụy Sĩ giảm 32,47%, từ Đài Loan giảm 63,82% so với năm trước.

Số liệu của Hải quan về nhập khẩu đá quý, kim loại quý năm 2014

 Thị trường
Năm 2013
Năm 2014

Tăng giảm so với năm trước (%)

 
Trị giá (USD)
Trị giá (USD)

 Trị giá

Tổng
511.818.275
599.610.765
+17,15
Bỉ
107.205.248
71.811.812
-33,01
Trung Quốc
43.874.623
61.073.831
+39,2
Hoa Kỳ
62.032.397
58.428.622
-5,81
Canađa
37.459.934
45.988.934
+22,77
Hồng Kông
36.690.818
39.567.883
+7,84
Nhật Bản
39.674.742
36.420.046
-8,2
Ấn Độ
12.630.901
36.315.859
+187,52
UAE
32.456.333
33.444.707
+3,05
Hàn Quốc
22.899.287
24.083.818
+5,17
Ôxtrâylia
15.207.430
15.524.954
+2,09
Pháp
13.188.367
10.842.636
-17,79
Thái Lan
3.936.539
6.113.931
+55,31
Thụy Sĩ
4.214.316
2.845.730
-32,47
Đài Loan
2.296.129
830.646
-63,82
Nam Phi
 
112.828
 
 
T.Nga

Nguồn: Vinanet