Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm về Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2014 đạt 447,12 triệu USD, tăng 26,76% tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bỉ là thị trường dẫn đầu cung cấp mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm cho Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2014, trị giá 58,18 triệu USD, giảm 32,67% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 13% tổng trị giá xuất khẩu.

Hoa Kỳ là thị trường lớn thứ hai cung cấp mặt hàng đá quý, kim loại quý cho Việt Nam, trị giá 51,58 triệu USD, chiếm 12% tổng trị giá nhập khẩu.

Đáng chú ý, nhập khẩu đá quý và kim loại quý từ thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh, tăng 100,9% so với cùng kỳ năm trước- là thị trường lớn thứ ba cung cấp cho Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng mạnh từ một số thị trường: Canađa tăng 89,64%; nhập khẩu từ Ấn Độ tăng khá mạnh, tăng 193,27%; nhập khẩu từ Thái Lan tăng 56,81% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam giảm nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm từ một số thị trường: từ Nhật Bản giảm 11,25%; từ Pháp giảm 37,86%; từ Thụy Sĩ giảm 30,23%; từ Đài Loan giảm 76,76% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu của Hải quan về nhập khẩu đá quý, kim loại quý 9 tháng đầu năm 2014
 
 Thị trường
9Tháng/2013
9Tháng/2014

 Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

 
Trị giá (USD)
Trị giá (USD)

 Tri giá

Tổng
352.732.397
447.126.836
+26,76
Bỉ
86.418.469
58.183.290
-32,67
Hoa Kỳ
56.990.916
51.589.859
-9,48
Trung Quốc
23.913.997
48.044.327
+100,9
Canađa
19.555.814
37.086.264
+89,64
Hồng Kông
26.717.310
27.449.023
+2,74
UAE
24.972.323
25.106.910
+0,54
Nhật Bản
26.838.013
23.819.890
-11,25
Ấn Độ
7.873.059
23.089.279
+193,27
Hàn Quốc
16.028.671
18.174.548
+13,39
Ôxtrâylia
8.295.392
9.429.312
+13,67
Pháp
10.780.910
6.699.186
-37,86
Thái Lan
2.350.229
3.685.388
+56,81
Thụy Sĩ
3.432.089
2.394.564
-30,23
Đài Loan
2.231.526
518.677
-76,76
Nam Phi
 
83.131
 
 
T.Nga
Nguồn: Vinanet