Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm trong 2 tháng đầu năm 2014 trị giá 78.004.306 USD, giảm 44,81% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc vẫn là thị trường dẫn đầu cung cấp mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm cho Việt Nam, trị giá 12.595.679 USD, tăng tới 493,82% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 16,1% tổng trị giá nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2014.

Bỉ là thị trường thứ hai, trị giá 7.622.603USD, giảm 35,55% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 9,7% tổng trị giá nhập khẩu. Thị trường lớn thứ ba là Canađa, với 7.555.192 USD, tăng 233,29% so với cùng kỳ năm trước. Ba thị trường trên chiếm 35,4% tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2014.

Trong 2 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng mạnh từ một số thị trường: Ấn Độ tăng 237,76%; Australia tăng 94,62%; Thái Lan và Đài Loan là những thị trường có kim ngạch nhập khẩu nhỏ nhưng tăng khá mạnh, tăng 48,31% và 34,97% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý nhập khẩu từ thị trường Thụy Sỹ giảm mạnh, giảm tới 99,23% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu của Hải quan về nhập khẩu đá quý, kim loại quý 2 tháng năm 2014

Thị trường

2Tháng/2013
2Tháng/2014
2Tháng/2014 so với cùng kỳ năm trước (%)
 
Trị giá (USD)
Trị giá (USD)

Trị giá

Tổng
141.348.743
78.004.306
-44,81
Trung Quốc
2.121.131
12.595.679
+493,82
Bỉ
11.826.482
7.622.603
-35,55
Canađa
2.266.825
7.555.192
+233,29
Hoa Kỳ
14.426.695
7.020.059
-51,34
Hồng Kông
6.769.961
6.687.673
-1,22
UAE
4.074.659
4.712.968
+15,67
Nhật Bản
4.588.854
4.401.441
-4,08
Ấn Độ
968.792
3.272.151
+237,76
Hàn Quốc
2.891.131
2.606.597
-9,84
Australia
1.243.924
2.420.872
+94,62
Pháp
2.349.298
1.148.694
-51,1
Thụy Sỹ
82.747.413
633.499
-99,23
Thái Lan
332.650
493.349
+48,31
Đài Loan
102.504
138.353
+34,97
T.Nga
Nguồn: Vinanet