VINANET - Nhập khẩu dầu thực vật của Ấn Độ trong tháng 2/2013 đạt 969.175 tấn, tăng 10,55% so với 876.669 tấn đạt được tháng 2/2012.

Trong đó gồm 954.176 tấn dầu ăn và 14.999 tấn phi dầu ăn, Hiệp hội chiết xuất dung môi Ấn Độ cho biết.

Nhập khẩu dầu thực vật trong giai đoạn từ tháng 11/2012 đến tháng 2/2013 đạt 3.735.263 tấn so với 3.061.923 tấn, tăng 21,99%.

Dự trữ dầu thực vật tính đến 1/3/2013 tại các cảng ước đạt 930.000 tấn (CPO 680.000 tấn, dầu ô liu RBD 105.000 tấn, dầu đậu tương đã được khử 35.000 tấn, dầu hướng dương thô đạt 110.000 tấn và khoảng 1.030.000 tấn trên đường vận chuyển do nhập khẩu dư thừa trong 3 tháng qua.

Tổng dự trữ bao gồm tại các cảng và trên đường vận chuyển tăng lên 1.960.000 tấn.

Nhập khẩu dầu tinh chế (dầu ô liu RBD) giai đoạn tháng 11/2012 đến tháng 2/2013 đạt 483.291 tấn so với 635.172 tấn cùng kỳ năm trước. Thị phần dầu tinh chế chiếm 14%, trong khi đó dầu thô chiếm 86% và đạt 3.163.239 tấn so với 2.368.232 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu dầu cọ giai đoạn từ tháng 11/2012 đến tháng 2/2013 tăng lên 3.103.835 tấn so với 2.470.692 tấn cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu dầu mềm tăng đáng kể lên 542.695 tấn so với 532.712 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Trong 1 năm qua, giá dầu tinh chế (dầu ô liu RBD) giảm 234 USD (21%), CPO giảm 257 USD (24%), trong khi đó giá dầu mềm vẫn duy trì ở mức cao. Ngoài ra, năm qua đồng rupee tiếp tục mất giá 4,63 rupee/đô la Mỹ (9,41%).

Hiện tại, Malaysia và Indonesia đã dự trữ nhiều dầu cọ, hơn 7 triệu tấn. Để thoát khỏi sự dư thừa này, các nước sản xuất dầu cọ này đang đẩy mạnh xuất khẩu vào Ấn Độ, làm ảnh hưởng đến giá nội địa.

Nhập khẩu phi dầu ăn trong tháng 2/2013 đạt 14.999 tấn so với 3.356 tấn cùng tháng năm ngoái.

Nhập khẩu phi dầu ăn giai đoạn từ tháng 11/2012 đến tháng 2/2013 đạt 88.733 tấn, so với 58.518 tấn cùng kỳ năm ngoái, tăng 52%.