(VINANET) - Sau đây là những điểm nổi bật từ báo cáo của tùy viên Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Hàn Quốc:

Nhập khẩu đậu tương của Hàn Quốc trong năm marketing 2014/15 dự kiến đạt khoảng 1,2 triệu tấn, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, do dự trữ đầu vụ tăng cao. Mỹ sẽ tiếp tục là nhà cung cấp chủ yếu, với 600.000 tấn. Sản lượng đậu tương trong năm marketing 2014/15 giảm 10%, xuống còn 139.267 tấn, do diện tích suy giảm và năng suất thấp. Trong khi đó, sản lượng khô đậu tương năm marketing 2014/15 dự kiến ở mức 713.000 tấn. Nhập khẩu khô đậu tương dự kiến ở mức 1,65 triệu tấn.

Vũ Lanh

Nguồn: Vinanet/Reuters