VINANET - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đậu tương của nước này trong tháng 2/2013 đạt 2,9 triệu tấn, giảm 39% so với 4,78 triệu tấn tháng trước, và giảm 24,3% so với tháng 2/2012.

Trong 2 tháng đầu năm 2013, tổng lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc đạt 7,68 triệu tấn, giảm 9% so với 8,44 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù khối lượng nhập khẩu đậu tương 2 tháng đầu năm 2013 giảm nhưng trị giá nhập khẩu lại tăng lên 4,8 tỉ USD, tăng 9,1% so với 4,4 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái.