Theo số liệu của Tổng cục hải quan, nhập khẩu dây điện và dây cáp điện về Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt 554,41 triệu USD, giảm 1,09% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường nhập khẩu: Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cung cấp dây điện và dây cáp điện cho Việt Nam, trị giá 265,73 triệu USD, tăng 15,16% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 48% tổng trị giá nhập khẩu.

Đứng thứ hai là thị trường Nhật Bản, trị giá 67,51 triệu, giảm 16,04% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc giảm 27,27%, trị giá 58,39 triệu USD.

Trong 8 tháng đầu năm 2014, Việt Nam gia tăng nhập khẩu dây điện và dây cáp điện từ một số thị trườn: nhập khẩu từ Đài Loan tăng 18,09%; từ Đan Mạch tăng 18,48%; tăng mạnh nhất từ thị trường Đức tăng 250,9%; từ Nga tăng 144,15% so với cùng kỳ năm trước.

Những thị trường giảm nhập khẩu: từ Hàn quốc giảm 27,27%; từ Thái Lan giảm 22,57%; từ Malaysia giảm 2,4%; Philippin giảm 31,3%; Indonêsia giảm 44,89%; Hoa Kỳ giảm 16,5%; Hà Lan giảm 72,56%; giảm mạnh nhất từ thị trường Hồng Kông 74,27% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu của Tổng cục hải quan về nhập khẩu dây điện và dây cáp điện 8 tháng năm 2014
Thị trường
8Tháng/2013
8Tháng/2014

 Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

 
Trị giá (USD)
Trị giá (USD)

Trị giá

Tổng
560.499.721
554.414.538
-1,09
Trung Quốc
230.753.647
265.736.888
+15,16
Nhật Bản
80.409.610
67.515.005
-16,04
Hàn Quốc
80.294.900
58.396.344
-27,27
Thái Lan
38.192.213
29.573.419
-22,57
Đài Loan
23.324.063
27.544.224
+18,09
Malaysia
25.592.241
24.979.241
-2,4
Đức
3.926.443
13.777.848
+250,9
Philippin
14.476.504
9.944.787
-31,3
Indonêsia
14.281.286
7.870.374
-44,89
Hoa Kỳ
8.619.366
7.196.844
-16,5
Singapore
5.536.090
5.552.638
+0,3
Đan Mạch
3.258.418
3.860.432
+18,48
Hà Lan
8.505.831
2.333.806
-72,56
Pháp
2.938.607
1.940.184
-33,98
Hồng Kông
6.000.569
1.543.850
-74,27
Nga
626.313
1.529.112
+144,15
 
T.Nga

Nguồn: Vinanet