Theo số liệu của Tổng cục hải quan, nhập khẩu dây điện và dây cáp điện về Việt Nam trong 11 tháng đầu năm đạt 815,60 triệu USD, tăng 1,24% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường nhập khẩu: Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cung cấp dây điện và dây cáp điện cho Việt Nam, trị giá 405,81 triệu USD, tăng 23,77% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 49% tổng trị giá nhập khẩu.

Đứng thứ hai là thị trường Nhật Bản, trị giá 93 triệu USD, giảm 22,67% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc giảm 35,84%, trị giá 77,39 triệu USD.

Trong 11 tháng đầu năm 2014, Việt Nam gia tăng nhập khẩu dây điện và dây cáp điện từ một số thị trường: nhập khẩu từ Đài Loan tăng 9,96%; từ thị trường Đức tăng 122,79%; nhập khẩu từ thị trường Nga tăng mạnh nhất 208,15% so với cùng kỳ năm trước.

Những thị trường giảm nhập khẩu: từ Thái Lan giảm 12,9%; từ Malaysia giảm 6,21%; từ Philippin giảm 19,91%; từ Indonêsia giảm 39,53%; từ Hoa Kỳ giảm 32,9%; từ Hà Lan giảm 71,4%; từ Pháp giảm 34,55% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu của Tổng cục hải quan về nhập khẩu dây điện và dây cáp điện 11 tháng năm 2014
 

Thị trường

11Tháng/2013
11Tháng/2014
Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)
 

Trị giá (USD)

Trị giá (USD)

 Trị giá
Tổng
805.579.344
815.606.638
+1,24
Trung Quốc
327.890.018
405.814.279
+23,77
Nhật Bản
120.265.736
93.000.502
-22,67
Hàn Quốc
120.618.820
77.390.061
-35,84
Thái Lan
53.682.344
46.756.788
-12,9
Đài Loan
33.844.816
37.214.199
+9,96
Malaysia
37.321.537
35.002.243
-6,21
Philippin
20.144.617
16.134.631
-19,91
Đức
6.659.472
14.836.854
+122,79
Indonêsia
16.869.725
10.200.652
-39,53
Hoa Kỳ
14.217.367
9.537.774
-32,91
Singapore
8.017.978
7.957.935
-0,75
Đan Mạch
4.987.935
4.758.336
-4,6
Hà Lan
9.898.319
2.831.284
-71,4
Nga
842.908
2.597.399
+208,15
Pháp
3.677.699
2.407.095
-34,55

Hồng Kông

6.803.991
2.240.878
-67,07
 
T.Nga
Nguồn: Vinanet