(VINANET) – Số liệu từ Tổng cục hải quan Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã nhập khẩu 390.000 tấn đường trong tháng 1, tăng 33,5% so với một năm trước.

Các chính sách nhằm hỗ trợ thu nhập của nông dân đã tạo ra chênh lệch giữa giá trong nước và nước ngoài điều đó khuyến khích nhập khẩu, bất chấp việc áp đặt thuế quan và hạn ngạch.

Tuy nhiên nhập khẩu trong năm 2014 giảm 23% xuống 3,49 triệu tấn trong bối cảnh giá trong nước giảm 20%, đã thúc đẩy nhu cầu đối với nguồn cung cấp sản xuất trong nước.

H.Lan

Nguồn: Vinanet/ Reuters