Theo số liệu thống kê, nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2015 đạt 293.180 tấn, trị giá 81.276.507 USD, giảm 12,96% về lượng và giảm 23,89% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm 2015, Việt Nam nhập khẩu lúa mì từ các thị trường là Brazil, Ôxtraylia, Canađa và Hoa Kỳ. Trong đó Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với 125.154 tấn, trị giá 30.261.666 USD, chiếm 37%.

Ôxtrâylia là thị trường lớn thứ hai cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với 120.571 tấn, trị giá 37.608.171 USD, giảm 58,95% về lượng và giảm 59,59% về trị giá.

Nhập khẩu lúa mì từ Canađa tăng mạnh nhất, tăng 254,31% về lượng và tăng 199,26% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu lúa mì từ Hoa Kỳ giảm mạnh nhất, giảm 98,33% về lượng và giảm 98,24% về trị giá.

Dự báo, tổng sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2014/15 sẽ đạt 724,76 triệu tấn, tăng mạnh 11,96 triệu tấn so với niên vụ trước, do dự báo điều kiện thời tiết thuận lợi tác động tốt đến cây trồng lúa mì vụ đông. Nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đạt 714,53 triệu tấn, lượng lúa mì thế giới dư thừa khoảng 10,23 triệu tấn.

Số liệu của Tổng cục hải quan về nhập khẩu lúa mì 2 tháng  đầu năm 2015

Thị trường
2Tháng/2014
 2Tháng/2015

 Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

 
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
 Lượng
Trị giá 
Tổng
336.825
106.781.507
293.180
81.276.507
-12,96
-23,89
Brazil
 
 
125.154
30.261.666
 
 
Ôxtraylia
293.718
93.062.594
120.571
37.608.171
-58,95
-59,59
Canađa
10.500
3.634.515
37.203
10.876.766
+254,31
+199,26
Hoa Kỳ
30.178
9.341.231
504
164.690
-98,33
-98,24
Ấn Độ
1.027
332.124
 
 
   
 
T.Nga
Nguồn: Vinanet