Theo số liệu thống kê, nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2014 đạt 1.186.924 tấn, trị giá 444.493.559 USD, tăng 33,26% về lượng và tăng 19,98% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng đầu năm 2014, Việt Nam nhập khẩu lúa mì từ các thị trường là Ôxtraylia, Hoa Kỳ và Canađa, Ấn Độ và Áo, trong đó Ôxtraylia là thị trường lớn nhất cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với 1.049.853 tấn, trị giá 336.540.210 USD, tăng 29,27% về lượng và tăng 16,19% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 77% tồng trị giá nhập khẩu.

Hoa Kỳ là thị trường lớn thứ hai cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với 155.378 tấn, trị giá 52.890.541 USD, tăng 152,27% về lượng và tăng 129,1% về trị giá.

Nhập khẩu lúa mì từ Canađa giảm so với cùng kỳ năm trước, giảm 37,39% về lượng và giảm 44,41% về trị giá.

Dự báo, tổng sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2014/15 sẽ đạt 705,17 triệu tấn, giảm mạnh 8,83 triệu tấn so với niên vụ trước do dự báo thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến cây trồng lúa mì mùa đông. Nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đạt 699,92 triệu tấn, lượng lúa mì thế giới dư thừa khoảng 5,25 triệu tấn.

Số liệu của Tổng cục hải quan về nhập khẩu lúa mì 8 tháng đầu năm 2014

Thị trường
8Tháng/2013
  8Tháng/2014

Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

 
Lượng
Trị giá (USD)
Lượng
Trị giá (USD)
 Lượng
Trị giá 
Tổng
1.040.779
370.461.070
1.386.924
444.493.559
+33,26
+19,98
Ôxtraylia
812.162
289.653.105
1.049.853
336.540.210
+29,27
+16,19
Hoa Kỳ
61.568
23.086.179
155.378
52.890.541
+152,37
+129,1
Ấn Độ
 
 
477.21
14.617.213
 
 
Canađa
48.318
18.634.649
30.250
10.359.468
-37,39
-44,41
Áo
 
 
1.900
560.500
 
 
 
T.Nga
Nguồn: Vinanet