Nhập khẩu máy xây dựng trong hai tháng trở lại đây tăng so với đầu năm và đạt mức trên 20 triệu USD/tháng. Tháng 5/2013 đã là tháng thứ 3 liên tiếp trị giá nhập khẩu máy xây dựng tăng,  đạt 1.448 chiếc với trị giá 24,67 triệu USD tăng 10,03% về lượng và 16,50% về trị giá so với tháng 4/2013; tăng 31,76% về lượng và 8,20% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2013, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta ước đạt 6,106 chiếc, trị giá 93,22 triệu USD, tăng 29,67% về lượng nhưng giảm 14,56% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012.

Nhập khẩu máy xây dựng trong tháng 4/2013 và 4 tháng đầu năm 2013:

Tuy lượng máy xây dựng nhập khẩu về nước ta trong 4 tháng đầu năm 2013 tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2012 nhưng xét về trị giá lại giảm mạnh là do trong 4 tháng qua các doanh nghiệp đã nhập khẩu rất nhiều các loại máy đầm (1.649 chiếc) với đơn giá thấp (chỉ vài chục USD/ chiếc). Nếu không tính chủng loại máy xây dựng này mà chỉ tính riêng 3 chủng loại máy xây dựng chính là máy xúc đào, máy ủi, và xe lu thì lượng nhập khẩu về trong 4 tháng đầu năm 2013 chỉ tương đương so với cùng kỳ năm 2012 nhưng trị giá lại thấp hơn khoảng 18 triệu USD.

Xe lu, máy lu: là chủng loại tăng mạnh nhất trong 3 chủng loại máy xây dựng chính được nhập khẩu về nước ta trong tháng 4 vừa qua. Theo thống kê, nhập khẩu các loại máy lu, xe lu về nước ta trong tháng 4/2013 đạt 74 chiếc với trị giá 2,23% về lượng và 184,70% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012.

Máy xúc đào: nhập khẩu chủng loại máy xúc đào về nước ta trong tháng 4/2013 đạt 803 chiếc với trị giá 17,46 triệu USD, tăng 22,41% về lượng và 23,32% về trị giá so với tháng trước; tăng 20,21% về lượng nhưng giảm 9,04% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2013, nhập khẩu chủng loại máy xúc đào đạt 2.586 chiếc với trị giá 55,77 triệu USD, tăng 3,44% về lượng nhưng giảm 25,33% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012.

Máy ủi: là chủng loại máy xây dựng được nhập khẩu ít nhất về nước ta trong tháng 4/2013, và cũng là chủng loại duy nhất giảm nhập khẩu. Thống kê cho thấy, tháng 4/2013, nhập khẩu máy ủi đạt 34 chiếc với trị giá 1,03 triệu USD, giảm 30,61% về lượng và 39,97% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2013, nhập khẩu chủng loại máy ủi đạt 175 chiếc với trị giá 4,93 triệu USD, giảm 44,44% về lượng và 31,78% về trị giá  so với cùng kỳ năm 2012.

Tình hình nhập khẩu máy xây dựng nửa đầu tháng 5/2013

Theo thống kê sơ bộ, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong nửa đầu tháng 5/2013 đạt 845 chiếc với trị giá 13.34 triệu USD, tăng 61,57% về lượng và 13,83% về trị giá so với cùng nửa đầu tháng 4/2013.

Cụ thể, nhập khẩu chủng loại máy xúc đào ước đạt 623 chiếc với trị giá 11,43 triệu USD, tăng 51,95% về lượng và 15,79% về trj giá so với nửa đầu tháng 4; nhập khẩu máy ủi ước đạt 32 chiếc với trị giá 977 nghìn USD, tăng 146,15% về lượng và 412,22% về trị giá so với nửa đầu tháng 4; nhập khẩu chủng loại xe lu, máy lu ước đạt 32 chiếc với trị giá 733 nghìn USD, giảm 20% về lượng và 46,87% về trị giá so với nửa đầu tháng 4.

Chiếm trên 50% lượng máy xây dựng nhập khẩu về nước ta trong nửa đầu tháng 5/2013 là từ thị trường Nhật Bản, ước đạt 469 chiếc với trị giá 6,02 triệu USD, tăng 31,43% về lượng và 34,67% về trị giá so với nửa đầu tháng 4/2013.

Nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Trung Quốc trong nửa đầu tháng 5/2013 ước đạt 195 chiếc với trị giá 1,19 triệu USD, tăng 83,96% về lượng và 2,66% về trị giá so với nửa đầu tháng 4/2013.

Nhận định về thị trường máy xây dựng trong thời gian tới: Tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, mục tiêu chống lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là vấn đề chủ chốt mà Chính phủ tiếp tục thực hiện. Điều này đồng nghĩa với việc thắt chặt chính sách tiền tệ và tài khóa; mặc dù lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại đã giảm nhưng sức khỏe của các doanh nghiệp đã vô cùng yếu, thể hiện qua việc tăng trưởng tín dụng âm. Đặc biệt là nhiều công trình đầu tư công bị cắt giảm hoặc giãn tiến độ, thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng…

Mặc dù theo quy luật hàng năm, 2 tháng tới (tháng 6 và tháng 7/2013) là thời điểm lượng máy xây dựng nhập khẩu về nước ta thường đạt mức cao nhất trong năm nhưng với tình hình như trên, dự báo nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong những tháng tới sẽ giảm nhẹ, dao động quanh mức 20 triệu USD/tháng.