Nhập khẩu mực nang của Nhật Bản tăng mạnh so với tháng trước nhưng lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hải quan Nhật Bản, trong tháng 3/2014, nước này nhập khẩu 383 tấn mực nang đông lạnh, trị giá 200,5 triệu yên (khoảng 123 triệu USD), tăng gấp 7 lần về lượng và 3 lần về giá trị so với tháng trước đó và giảm 33% về lượng và 62% về giá trị so với tháng 3/2013.

Giá nhập khẩu trung bình trong tháng đạt 524 yên (5,12 USD)/kg CIF Nhật Bản.

Trong 3 tháng đầu năm, nhập khẩu đạt 506 tấn mực nang đông lạnh, trị giá 317,7 triệu yên, giảm 49% về lượng và 35% về giá trị so với 3 tháng năm 2013

Nhập khẩu mực nang đông lạnh trong tháng 1 - 3 năm 2014

Nước xuất khẩu
Tháng 3/2014
Tháng 1-3/2014
Khối lượng (kg)

Giá trị CIF (nghìn yên)

Đơn giá (JPY/kg)
Khối lượng (kg)

Giá trị CIF (nghìn yên)

Đơn giá (JPY/kg)
Việt Nam
-
-
-
3.000
1.754
585
Yemen
-
-
-
1.786
2.710
1.517
Maroc
360.367
190.780
529
459.548
279.924
609
Mauritania
-
-
-
9.128
8.549
937
Xenegan
22.577
9.788
434
32.617
24.833
761
Total
382.944
200.568
524
506.079
317.770
628
Nguồn: Vietfish