Theo số liệu thống kê, trong 11 tháng năm 2014, nhập khẩu ngô về Việt Nam đạt 4.070.164 tấn, trị giá 1.053.096.896 USD, tăng 137,67% về lượng và tăng 92,73% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Braxin vẫn là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam, với 2.326.978 tấn, trị giá 582.381.483 USD, tăng 436,03% về lượng và tăng 377,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Ấn Độ là thị trường lớn thứ hai cung cấp mặt hàng ngô cho Việt Nam, với 631.066 tấn, trị giá 156.030.083 USD, giảm 37,11% về lượng và giảm 48,07% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường Achentina, Việt Nam nhập khẩu 355.057 tấn, trị giá 87.977.134 USD, tăng 140,67% về lượng và tăng 95,48% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu từ thị trường Thái Lan tăng 328,98% về lượng và tăng 54% về trị giá; nhập ngô từ Campuchia giảm 54,67% về lượng và giảm 59,38% về trị giá; nhập khẩu từ Lào giảm 42,54% về lượng và giảm 42,97% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo, sản lượng ngô thế giới niên vụ 2014/15 tăng mạnh, lên 991,58 triệu tấn, tăng 12 triệu tấn so với cùng kỳ niên vụ trước, do thời tiết ở nước trồng chủ yếu được cải thiện.

Số liệu của Tổng cục hải quan về nhập khẩu ngô 11 tháng đầu năm 2014

Mặt hàng
11Tháng/2013
11tháng/2014

Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

 
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
 Lượng
Trị giá 
Tổng
1.712.539
546.409.129
4.070.164
1.053.096.896
+137,67
+92,73
Braxin
434.116
122.016.830
2.326.978
582.381.483
+436,03
+377,3
Ấn Độ
1.003.391
300.463.072
631.066
156.030.083
-37,11
-48,07
Achentina
147.528
45.006.608
355.057
87.977.134
+140,67
+95,48
Thái Lan
22.260
35.847.278
95.490
55.205.831
+328,98
+54
Campuchia
65.670
20.111.825
29.765
8.168.983
-54,67
-59,38
Lào
17.065
4.623.020
9.806
2.636.520
-42,54
-42,97
Hoa Kỳ
468
372.650
 
 
 
 
T.Nga

Nguồn: Vinanet