Theo số liệu thống kê, trong năm 2014, nhập khẩu ngô về Việt Nam đạt 4.794.917 tấn, trị giá 1.224.143.991 USD, tăng 119,05% về lượng và tăng 81,4% về trị giá so với năm 2013.

Braxin vẫn là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam, với 2.957.652 tấn, trị giá 752.554.044 USD, tăng 279,27% về lượng và tăng 241,3% về trị giá so với năm trước, chiếm 60% tổng trị giá nhập khẩu.

Ấn Độ là thị trường lớn thứ hai cung cấp mặt hàng ngô cho Việt Nam, với 654.472 tấn, trị giá 162.586.617 USD, giảm 35,82% về lượng và giảm 46,59% về trị giá so với năm trước. Tiếp đến là thị trường Achentina, Việt Nam nhập khẩu 410.667 tấn, trị giá 101.035.568 USD, tăng 178,37% về lượng và tăng 124,49% về trị giá so với năm trước.

Nhập khẩu ngô từ thị trường Thái Lan giảm 21,35% về lượng và giảm 10,02% về trị giá; nhập ngô từ Campuchia giảm 58,96% về lượng và giảm 62,69% về trị giá; nhập khẩu từ Lào giảm 52.06% về lượng và giảm 51,48% về trị giá so với năm trước.

Dự báo, sản lượng ngô thế giới niên vụ 2014/15 tăng mạnh, lên 991,58 triệu tấn, tăng 12 triệu tấn so với niên vụ trước, do thời tiết ở nước trồng chủ yếu được cải thiện.

Số liệu của Tổng cục hải quan về nhập khẩu ngô năm 2014
Mặt hàng
Năm 2013
Năm 2014
Tăng giảm so với năm trước (%)
 
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
 Lượng
Trị giá 
Tổng
2.188.979
674.843.566
4.794.917
1.224.143.991
+119,05
+81,4
Braxin
779.836
212.764.757
2.957.652
725.554.044
+279,27
+241,01
Ấn Độ
1.019.681
304.430.430
654.472
162.586.617
-35,82
-46,59
Achentina
147.528
45.006.608
410.667
101.035.568
+178,37
+124,49
Thái Lan
123.046
65.520.330
96.781
58.955.531
-21,35
-10,02
Campuchia
72.275
21.835.150
29.665
8.145.733
-58,96
-62,69
Lào
23.273
6.194.560
11.156
3.005.520
-52,06
-51,48
Hoa Kỳ
570
437.285
 
 
 
 
T.Nga

Nguồn: Vinanet