Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu ngô về Việt Nam đạt 2.394.081 tấn, trị giá 617.971.247 USD, tăng 148,58% về lượng và tăng 92,91% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Việt Nam nhập khẩu ngô từ 6 thị trường, trong đó Braxin là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam, với 1.329.853 tấn, trị giá 335.827.857 USD, tăng 19 lần về lượng và tăng 15 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Ấn Độ là thị trường lớn thứ hai cung cấp mặt hàng ngô cho Việt Nam, với 537.572 tấn, trị giá 130.504.309 USD, giảm 30,52% về lượng và giảm 44,93% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường Thái Lan, Việt Nam nhập khẩu 90.914 tấn ngô, trị giá 40.827.670 USD, tăng 499,58% về lượng và tăng 102,64% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ba thị trường trên, ba thị trường còn lại là Campuchia giảm 35,49% về lượng và giảm 45,67% về trị giá; từ Lào tăng 18,6% về lượng và tăng 26,05% về trị giá; nhập khẩu từ Achentina giảm mạnh, giảm 61,87% về lượng và giảm 69,75% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường thế giới, dự kiến sẽ có 114 triệu tấn ngô được xuất khẩu trong năm nay, trong đó ASEAN nhập khoảng 10,9 triệu tấn so với 7,3 triệu tấn của niên vụ trước.

Số liệu của Tổng cục hải quan về nhập khẩu ngô 6 tháng đầu năm 2014

Mặt hàng
6Tháng/2013
6tháng/2014

Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

 
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
 Lượng
Trị giá 
Tổng
963.121
320.338.264
2.394.081
617.971.247
+148,58
+92,91
Braxin
65.133
20.875.220
1.329.853
335.827.857
+1941,75
+1508,74
Ấn Độ
773.757
236.981.126
537.572
130.504.309
-30,52
-44,93
Thái Lan
15.163
20.147.551
90.914
40.827.670
+499,58
+102,64
Achentina
71.419
22.707.256
27.231
6.869.956
-61,87
-69,75
Campuchia
25.990
8.427.450
16.765
4.578.975
-35,49
-45,67
Lào
6.080
1.579.120
7.211
1.990.470
+18,6
+26,05
Hoa Kỳ
170
148.011
 
 
-100
-100
T.Nga
Nguồn: Vinanet