VINANET- Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2013, nhập khẩu ngô về Việt Nam từ các thị trường đạt 971.937 tấn, trị giá 322.788.393 USD, tăng 16,6% về lượng và tăng 25% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2013, Việt Nam nhập khẩu ngô từ 7 thị trường, trong đó Ấn Độ vẫn là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam, với 782.385 tấn, trị giá 239.464.503 USD, chiếm 74,1% tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng ngô.
 
Thị trường lớn thứ hai cung cấp ngô cho Việt Nam là Achentina trị giá 22.707.256 USD, giảm 42%; tiếp đến là thị trường Braxin, trị giá 20.875.220 USD.
 
Ngoài ba thị trường trên, 4 thị trường nhập khẩu còn lại đều có giá trị nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Thái Lan (+31%) , Campuchia (+39%), Lào (+16,2%) và Hoa Kỳ (+31%).
 
Số liệu nhập khẩu ngô tháng 6 và 6 tháng năm 2013
 
Mặt hàng
ĐVT
Tháng 6/2013
6Tháng/2013
 
 
Lượng
Trị giá (USD)
Lượng
Trị giá (USD)
Tổng
 
131.759
41.094.319
971.937
322.788.393
Ấn Độ
Tấn
127.976
37.334.115
782.385
239.464.503
Achentina
Tấn
 
 
71.419
22.707.256
Braxin
 
 
 
65.133
20.875.220
Thái Lan
Tấn
826
2.491.811
15.150
20.098.303
Campuchia
Tấn
2.300
760.000
25.990
8.427.450
Lào
 
500
150.000
6.080
1.579.120
Hoa Kỳ
Tấn
 
 
170
148.011